המעגלים

כל המעגל שלנו מורכב מכ-20 נאמנים שנפגשים אחת לתקופה לחלק מענקים לפרויקטים חברתיים בתחומי העניין שנבחרו על ידי חברי המעגל (הנאמנים).

אוכלוסיות בסיכון

איכות הסביבה וקיימות

אמנות ותרבות

בעלי חיים

בעלי מגבלות (פיזיות/נפשיות)

בריאות

הסברה

חוסר שוויון

חינוך ומדע

טכנולוגיה

ילדים

מנהיגות

משפט, זכויות אזרח ודמוקרטיה

עוני

עשייה חברתית

תעסוקה

הכירו את המעגלים שלנו

מעגלים פעילים

מעגלים לא פעילים