תהליך מדידה והערכה של קרן בקטנה

לאחרונה סיימנו לעבוד על תהליכי המדידה וההערכה של קרן בקטנה והתוצאות מרגשות אותנו מאד!  תהליכי המדידה יוטמעו לכל התכניות הקיימות שלנו, כדי שנוכל לדעת תמיד לדעת מהי ההשפעה שלנו על הקהילה של קרן בקטנה. בנוסף, ערכנו סקר מקיף על הפעילות עד היום ואנחנו מזמינים אתכם להציץ בדו"ח הסיכום המצורף

סיכום סקר מדידה והערכה

We recently finished working on the measurement and evaluation processes of Keren Baktana, and the results are very exciting! The evaluation processes will be implemented into all our activities, so we will know exactly what is our influence over Keren Baktana’s community. Also, we conducted a survey that measured all our activity so far.

MeasurementandevaluationsurveySummary (2)

הודעה חשובה!