בני נוער- רמת השרון

  • אוכלוסיות בסיכון

  • בעלי מגבלות (פיזיות/נפשיות)

  • חינוך ומדע

  • ילדים

מעגל זה מורכב מכ-35 בני נוער בכיתה י' מרמת השרון שהם חלק מתכנית מנהיגות במועדון הנוער ה"כבריה".

התכנית מתעתדת לתרום במהלך החודשים מאי-יוני 2016 סכום של כ-7,500 ש"ח

לטובת עשייה ופרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי עבור ילדים ונוער בסיכון ו/או

בעלי צרכים מיוחדים ברמת השרון.

 

 

חברי המעגל

מקס קופיצ'נסקי

מקס קופיצ'נסקי

נדב ווקס

נדב ווקס

הנה הפרויקטים בהם תמכנו: