דרום תל אביב

  • בעלי מגבלות (פיזיות/נפשיות)

  • חוסר שוויון

  • מנהיגות

  • משפט, זכויות אזרח ודמוקרטיה

  • תעסוקה

מעגל זה מעניק פעם ברבעון שני מענקים בסה"כ 3,000 ש"ח לאוכלוסיות בסיכון, דו קיום ושיוויון וצדק חברתי

חברי המעגל