זוכרים את אייל ואמיר

  • בריאות

  • חינוך ומדע

  • ילדים

  • משפט, זכויות אזרח ודמוקרטיה

המעגל הוקם לזכרם של אייל קשתי ואמיר שלום ז"ל ומחלק 6000 ש"ח אחת לרבעון לתחומי הבריאות, המשפט ולפרויקטים קשורים לילדים

חברי המעגל

Didi Gottlieb

Didi Gottlieb

נתי ברוקס

נתי ברוקס