זוכרים את אייל ואמיר

  • בריאות

  • חינוך ומדע

  • ילדים

  • משפט, זכויות אזרח ודמוקרטיה

המעגל הוקם לזכרם של אייל קשתי ואמיר שלום ז"ל ומחלק 6000 ש"ח אחת לרבעון לתחומי הבריאות, המשפט ולפרויקטים קשורים לילדים

חברי המעגל

נתי ברוקס

נתי ברוקס