חברים עושים טוב

  • אוכלוסיות בסיכון

  • איכות הסביבה וקיימות

  • בעלי מגבלות (פיזיות/נפשיות)

  • חוסר שוויון

  • עוני

מעניקים 4,000 ש״ח כל פעם ברבעון לפרויקט חברתי-קהילתי

We are a group of friends who have come together to do good!

חברי המעגל

גל סידס

גל סידס