ירושלים "רוח חדשה"

  • אוכלוסיות בסיכון

  • איכות הסביבה וקיימות

  • אמנות ותרבות

  • הסברה

  • חוסר שוויון

We support awesome projects in Jerusalem. אנחנו תומכים בפרוייקטים מעניינים, מיוחדים,

חדשים ומקוריים שמשפעים על ירושלים.

אנחנו מחפשים פרוייקטים קטנים ויחודיים ש3000 ש"ח עושים בהם שינוי

ושמשפיעים על ירושלים חברתית או פיזית

חברי המעגל