שלח לחמך

  • אוכלוסיות בסיכון

  • איכות הסביבה וקיימות

  • הסברה

  • חוסר שוויון

  • עשייה חברתית

מעגל שלח לחמך
מעניקים 7,000 ש״ח כל פעם ברבעון לפרויקטים חברתיים

מאמינים בלתת חכות ולא דגים.

חברי המעגל

זאב יפרח

זאב יפרח