PRESENTENSE-ALUMNI

  • עשייה חברתית

מעגל זה הוקם בשיתוף עם בוגרי התכניות של presentense במטרה לעזור בהקמת יזמויות חברתיות ועסקים חברתיים

חברי המעגל

הנה הפרויקטים בהם תמכנו: