אש תוקד

< חזרה

הגן מארח תלמידי ישיבות המתקבצים בו בשעות הלילה, ומשמש כנקודת מפגש לזרמים בחברה הישראלית. בגן, אפוף בעשן הנרגילה והמנגל, נטווה מארג טקסי חולין בזעיר-אנפין, ובו מתעצבת זהות לאומית ודתית היברידית, המרעננת את מושגי הקדושה המסורתיים.

גם לכם יש פרויקט מדהים ומשמעותי
שאתם מחפשים לו מימון?

הגישו לנו אותו כאן!