Monolingua ★ احادي ال

< חזרה

הפרויקט הינו יוזמה שמטרתה לחשוף את התרבות, האמנות והמוזיקה הערבית החדשה והמקומית, התוכנית כוללת סדרה של כ 10 אירועים + פסטיבל מסכם שיתקימו במזקקה. מידיי חודש נפגשים מוסיקאים, אומני סאונד, ואומנים צעירים ממערב ומזרח העיר ויוצרים מפגש תרבותי, אומנותי מונגש על טהרת השפה והתרבות הערבית.

גם לכם יש פרויקט מדהים ומשמעותי
שאתם מחפשים לו מימון?

הגישו לנו אותו כאן!